Γιατί ΣΟΛ Α.Ε.

  • Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας και από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Ευρώπης.

  • Παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού κυρίως, αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

  • Απασχολεί τους εμπειρότερους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

  • Με τα έμπειρα στελέχη της, συμμετέχει σε όλα τα Διοικητικά και Επιστημονικά όργανα του ΣΟΕΛ και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).

Επιχειρηματική κουλτούρα

Η ανάπτυξη της εταιρείας μας βασίζεται σε σαφείς προσανατολισμούς, επιλογές και αρχές. Προσανατολισμός μας είναι η ισχυρή παρουσία μας εκτός από την Αττική, στην ελληνική περιφέρεια και τα Βαλκάνια, αξιοποιώντας παράλληλα το τοπικό δυναμικό των οικονομικών επιστημόνων. Διαθέτουμε δέκα καταστήματα στην Ελλάδα (τα οκτώ στην περιφέρεια) και ένα στη Ρουμανία, ενώ ολοκληρώνονται οι προϋποθέσεις εγκατάστασής μας στη Βουλγαρία, Σερβία και FYROM… Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες μέλη της Crowe Horwath International, αυτοδεσμεύονται για άψογη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, εξαιρετικά ολοκληρωμένες διαδικασίες παραδοτέων και με ένα κοινό πυρήνα βασικών αξιών, που καθοδηγούν τις αποφάσεις τους καθημερινά. Κάθε εταιρεία όπως και εμείς, είναι μια ηγετική επιχείρηση καθιερωμένη στην εθνική της επιχειρηματική κοινότητα και στελεχώνεται από πολίτες της ίδιας χώρας, παρέχοντας έτσι τη γνώση των τοπικών νόμων και εθίμων, που είναι σημαντική ωφέλεια για τους πελάτες τους, που λαμβάνουν νέα εγχειρήματα ή επεκτείνονται σε άλλες χώρες.

Οι εταιρείες μέλη της Crowe Horwath International, είναι γνωστές για τις υπηρεσίες τους προς ιδιωτικές – δημόσιες και εισηγμένες επιχειρήσεις και έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη στο χώρο του ελέγχου και των συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι και η «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε., η οποία όπως προαναφέρθηκε κατέχει την πρώτη θέση στο αντικείμενό της στον ελληνικό χώρο και, μέσα σε όλες τις άλλες δραστηριότητές της, είναι να παραδίδει άψογη υπηρεσία και αξία στους πελάτες της παγκοσμίως, ως ένα ανεξάρτητο και εξαιρετικά ολοκληρωμένο μέλος της Crowe Horwath International.

Η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπαίδευση και εξέλιξη των μελών της, τα οποία στην πλειοψηφία τους, όταν λάβουν τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, γίνονται ισότιμοι μέτοχοι.
Επενδύει στην ποιότητα, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση, αφού, ενώ κατέχει το 30% των ελεγκτών όλων των βαθμίδων του μητρώου του ΣΟΕΛ και το 55% των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της χώρας, το ποσοστό της, στα συνολικά έσοδα του κλάδου ανέρχεται σε 25%.

Mέλος του δικτύου της Crowe Horwath International.

Η «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε., είναι πλήρες μέλος του δικτύου της Crowe Horwath International. Η Crowe Horwath International είναι ένα ηγετικό δίκτυο αυτόνομων και ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Crowe Horwath International κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων δέκα (10) παγκοσμίων δικτύων λογιστικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Η ΣΟΛ ΑΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, με την πιο μακρά παράδοση και τη μεγαλύτερη εμπειρία στην εγχώρια οικονομία και αγορά, που την καθιστούν ιδανική…
Δείτε περισσότερα...

Ειδικές εργασίες

Χάρη στα έμπειρα και ικανά στελέχη της και αντλώντας από τη γνώση και εμπειρία πολλών δεκαετιών δραστηριοποίησης στον ελεγκτικό χώρο, η ΣΟΛ ΑΕ εκτελεί ειδικές εργασίες:
Δείτε Περισσότερα...

Οργανώσεις

Αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση που έχει αποκομίσει αναλύοντας τις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις επιχειρήσεων κάθε είδους, η ΣΟΛ ΑΕ προσφέρει αποδοτικές λύσεις οργάνωσης:
Δείτε περισσότερα...

Επιμόρφωση στελεχών

Η εταιρεία, που ήταν εδώ πριν από όλες τις άλλες και συνεχίζει να δραστηριοποιείται με επιτυχία, χάρη στο εξαιρετικό και πεπειραμένο δυναμικό της, είναι σίγουρα η πιο ικανή για να παρέχει στα στελέχη …
Δείτε περισσότερα...
0
Χρόνια Λειτουργίας
0
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
0
Επιχειρήσεις
0
Ώρες ελέγχου ανά μήνα

Πρόσφατα άρθρα

Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν.-4308

Μπορείτε να κατεβάσετε το υπόδειγμα ενοποιημένου προσαρτήματος Ν.-4308 πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π ή Δ.Π.Χ.Α και διπλογραφικό σύστημα
του Γιώργου Σταματίου
Ορκωτού Ελεγκτή […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ-Ν.-4308_11.4.2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το υπόδειγμα προσαρτήματος πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

  • mindthegaap

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

Μια πρώτη προσέγγιση των IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Επιμέλεια: Βασίλειος Ι. Λουμιώτης

[…]

  • shutterstock_151580951

Οι περί ενοποιήσεως διατάξεις του Ν. 4308/2014

Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

του Χαράλαμπου Ξένου

Πρόεδρος Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ α.ε.

Μέλος […]

  • shutterstock_32940694 copy

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων

της Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας

Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας

Μέλος της ΣΟΛ Α.Ε

 

Με τον […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

shutterstock_181989218

Tax Alert

Tax Alert

Tax Alert